Výkonná kancelář UNEP

Kontaktní údaje výkonné kanceláře UNEP:

Executive Office/Výkonná kancelář
United Nations Environment Programme
P.O. Box 47074 - Nairobi 00100 - Kenya
Phone: +254 (0)20 762 4148
Email: executiveoffice@unep.org
www.unep.org

UNEP Executive Director and Under-Secretary-General of the United Nations
Výkonná ředitelka UNEP a zástupkyně Generálního tajemníka OSN
Inger Andersen

UNEP Deputy Executive Director and Assistant Secretary – General of United Nations
Zástupkyně Výkonné ředitelky UNEP a Asistentka Generálního tajemníka OSN
Joyce Msuya