Výklad Přílohy I revidované směrnice o EU ETS

Tento metodický pokyn Evropské komise pomáhá vymezit hranice zařízení spadajících do působnosti směrnice EU ETS od roku 2013.

Stáhněte si...