Vyhodnocení plnění Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu

Na konci roku 2019 proběhlo vyhodnocení Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, které identifikuje silná a slabá místa v plnění jeho jednotlivých úkolů.

Stáhněte si...