Vyhodnocení Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR

V roce 2007 bylo provedeno vyhodnocení Národního programu z hlediska účinků a ekonomických možností přijatých opatření včetně srovnání výchozího stavu a redukce emisí dosažené od přijetí Národního programu. Dne 16. dubna 2008 vyhodnocení schválila vláda České republiky.

Stáhněte si...