Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek

Podrobný postup při vyhlašování nových a přehlašování stávajících maloplošných zvláště chráněných území podle § 40 a § 41 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Stáhněte si...