Vyhláška č. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Dne 1. září 2012 vstoupila v účinnost spolu se zákonem o tzv. regulovaných látkách a F-plynech také vyhláška, která zcela nahrazuje původní vyhlášku č. 279/2009 Sb.

Stáhněte si...