Vyhlášení Výzvy č. 9/2015 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 30 milionů korun na rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků. O finanční příspěvek mohou žádat podnikatelské subjekty mající živnostenské oprávnění k nakládání s odpady a spolky sdružující zpracovatele autovraků.

Příloha č. 5 Žádsot o uvolnění finančních prostředků
Stáhněte si...