Vyhlášení Výzvy č. 10/2015 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 50 milionů korun na environmentálně citlivou obnovu a údržbu vodních ploch a toků. O finanční příspěvek mohou žádat fyzické osoby nepodnikající.

Příloha č.3 Žádost o uvolnění finančních prostředků
Stáhněte si...