Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti zpětného odběru pneumatik

Dokument obsahuje základní data týkající se nakládání se zpětně odebranými pneumatikami v České republice.
Hlavním zdrojem dat jsou roční zprávy povinných osob, které tyto povinné osoby zasílají na MŽP vždy do 31. 3. následujícího kalendářního roku v souladu s § 38 odst. 10 zákona o odpadech.

Stáhněte si...