Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.

Ke Světovému dni životního prostředí a pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce již tradičně otevírá své dveře špičkový výzkumný ústav, který se v poslední době věnuje mj. otázkám rizik sucha v ČR.

Každou celou hodinu začne prohlídka odborných pracovišť VÚV TGM.

Na vlastní oči lze vidět:
  • hydraulické modely plavebního stupně Děčín či vodního díla Hněvkovice a Trojské kotliny,
  • Českou kalibrační stanici vodoměrných vrtulí,
  • laboratoře VÚV TGM (stanovení množství nelegálních drog, radioekologie, domovní ČOV),
  • pracoviště odboru aplikované ekologie (mj. živé ryby, úhoři).
Jak se k nám dostanete?

Autobus: od stanice metra Dejvická autobusem 107 a 147, zastávka Hydrologický ústav
Přívoz: loď P2 z Podhoří do zastávky V Podbabě a 5 až 10 minut chůze proti proudu

Těšíme se na viděnou ve VÚV TGM, v. v. i., Podbabská 2582/30, Praha 6.
www.vodazakladzivota.cz