Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o závěru zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření výrobních kapacit – vstřikování plastů“

Publikováno: 08.03.2019

Rozhodnutí MŽP OVSS IX – Ostrava ze dne 8. 3. 2019, doručované veřejnou vyhláškou č.j. MZP/2019/580/378 se týká záměru „Rozšíření výrobních kapacit – vstřikování plastů“, o kterém je tímto rozhodnuto, že tento záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...