Stanovisko k zařazení vrtných souprav využívajících spalovací motory jako mobilní zdroje znečišťování ovzduší

Zveřejněno: 11. 5. 2016

Stanovisko odboru ochrany ovzduší se týká zařazení vrtných souprav mezi mobilní zdroje dle § 2 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Stáhněte si...