Metodika hodnocení vlivu faktorů vnějšího prostředí na zdraví dětské populace

Metodika hodnocení vlivu faktorů vnějšího prostředí na zdraví dětské populace, s hlavním zřetelem na eliminaci zjištěných nepříznivých vlivů (využití zeleně při snižování imisních koncentrací PM10 a O3)

Stáhněte si...