Veřejné zakázky

INFORMACE O STÁVAJÍCÍM PROFILU ZADAVATELE

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801
Obecná adresa zadavatele: http://www.mzp.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html
Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti:
https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-ministerstvo-zivotniho-prostredi

Veřejné zakázky zadavatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na výše uvedených profilech zadavatele.

Vstup na profil zadavatele naleznete ZDE.

Vstup na profil zadavatele na elektronickém tržišti naleznete ZDE.

INFORMACE O PŘEDCHOZÍCH PROFILECH ZADAVATELE

- veřejné zakázky zadávané do 30.06.2012:
Adresa profilu zadavatele: http://www.mzp.cz/cz/verejne_zakazky
Archiv - Veřejné zakázky
Archiv - Výsledky zadávacích řízení

- veřejné zakázky zadávané od 01.07.2012 do 30.04.2014:
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZP
Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti:
https://www.tendermarket.cz/Z00000295.profil