Veřejné zakázky

INFORMACE O STÁVAJÍCÍCH PROFILECH ZADAVATELE

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801
Obecná adresa zadavatele: http://www.mzp.cz

Adresa profilu zadavatele NEN: https://nen.nipez.cz/profil/MZP
Adresa profilu zadavatele E-ZAK: https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html
Adresa elektronického tržiště Gemin: https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-ministerstvo-zivotniho-prostredi

Veřejné zakázky zadavatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na výše uvedených profilech zadavatele NEN a E-ZAK a na elektronickém tržišti Gemin.

Vstup na profil zadavatele NEN naleznete ZDE.
Vstup na profil zadavatele E-ZAK naleznete ZDE.
Vstup na elektronické tržiště Gemin naleznete ZDE.

INFORMACE O PŘEDCHOZÍCH PROFILECH ZADAVATELE

- veřejné zakázky zadávané od 01.07.2012 do 30.04.2014:
Adresa profilu zadavatele eGordion: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZP
Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti Tendermarket: https://www.tendermarket.cz/Z00000295.profil

- veřejné zakázky zadávané do 30.06.2012:
Adresa profilu zadavatele: http://www.mzp.cz/cz/verejne_zakazky
Archiv - Veřejné zakázky
Archiv - Výsledky zadávacích řízení