Veřejná schůze České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty si Vás dovoluje pozvat na veřejnou schůzi, kde bude podán přehled o její činnosti a budou prezentována další aktuální témata.
Termín konání: 13. června 2017, od 13:00 hodin
Místo konání: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, posluchárna B III

Stáhněte si...