Oznámení návrhu plánu péče o NPR Velký a Malý Tisý na období 2022–2031

Publikováno: 12.07.2021

K návrhu plánu péče o NPR Velký a Malý Tisý na období 2022–2031 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 13. srpna 2021 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. V případě zájmu o gisové vrstvy znázorňující hranice NPR a jejího ochranného pásma je možné požádat prostřednictvím e-mailu: jan.chladek@mzp.cz.

Oznámení (PDF, 180 kB) návrhu plánu péče o NPR Velký a Malý Tisý na období 2022–2031

Plán péče:
Přílohy