Sdělení k formě vedení záznamů o zařízení s obsahem F-plynů

Informace odboru ochrany ovzduší MŽP k formě vedení záznamů o zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 6 nařízení (EU) 517/2017.