Vedení ministerstva

Ing. Jan Landa, státní tajemník

Jan Landa

Ing. Jan Landa se narodil v roce 1957 v Lounech, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Během své pracovní kariéry získal manažerské zkušenosti v oblasti financování a řízení firem, v oblasti firemních rozpočtů, plánů, controllingu, v oblasti výkonu státní správy. V minulosti působil na pozicích finančního ředitele např. ve společnosti Unipetrol, a.s., Kaučuk, a.s. Před nástupem na ministerstvo působil jako tajemník Městského úřadu v Lovosicích. Na Ministerstvu životního prostředí byl náměstkem pro řízení sekce úřadu ministerstva, nyní je státním tajemníkem. Ve volném čase rád lyžuje, věnuje se cyklistice, hraje tenis.

Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů

Jan Kriz

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního prostředí pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů.

Ing. Vladimír František Mana, LL.M., náměstek pro řízení sekce státní správy

Vladimír Mana

Ing. Vladimír Mana, LL.M., se narodil v roce 1965 a absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Od roku 1999 pracoval na Správě CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích. Od začátku roku 2001 byl jmenován do funkce vedoucího střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Ostravě a později byl jmenován provozním náměstkem AOPK ČR. V letech 2010 až 2013 spolupracoval s polským výzkumným ústavem v Katowicích na mezinárodním projektu AIR SILESIA. Mezi roky 2003 až 2012 přednášel předměty Management a ekonomika ochrany přírody a Politika životního prostředí na Ostravské univerzitě. Na Ministerstvu vykonává funkci náměstka pro řízení sekce státní správy.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Vladimír Dolejský

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., se narodil v roce1964 v Moravském Krumlově a vystudoval Lesnickou fakultu VŠZ v Brně. Titul Ph.D. získal na Lesnické fakultě VŠZ v Praze. Po studiích pracoval v Lesích ČR nejprve jako výrobně-technický ředitel a poté byl pověřen výkonem funkce generálního ředitele. Později také působil jako ředitel odboru ochrany lesa České inspekce životního prostředí. Je členem vědecké rady LDF Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Na MŽP působil již v letech 2009 - 2011 jako ředitel odboru péče o národní parky a od února 2014 jako náměstek ministra pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny.

Ing. Karel Bláha CSc., dočasně pověřen řízením sekce technické ochrany životního prostředí

Karel Bláha

Ing. Karel Bláha CSc. vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou Praha (Fakulta chemické technologie). Na Ministerstvu životního prostředí pracuje od roku 1995 v různých pozicích jako ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod náměstek ministra, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí nebo ředitel odboru environmentálních rizik.

Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů

Vladislav Smrž

Ing. Vladislav Smrž se narodil v roce 1977, vystudoval Sociálně-ekonomickou fakultu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Poté působil v chemickém a automobilovém průmyslu, kde měl na starosti oblast personalistiky, bezpečnosti či správy majetku. Před nástupem na MŽP působil na pozici personálního ředitele ve společnosti Lovochemie. Ve volném čase rád sportuje, lyžuje a jezdí na koni.