3. workshop pořizovatelů a projektantů k územním studiím krajiny

Zveme Vás na 3. workshop pořizovatelů a projektantů územních studií krajiny, na kterém budou prezentovány výsledky zpracovaných studií se zaměřením na jejich využití v praxi, následnou realizaci navazujících opatření a na možnosti spolupráce zpracovatelů územních studií krajiny s veřejnou správou a veřejností.

Workshop se uskuteční v pátek 13. září od 9.00 hod. v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Pařížská 4, 110 18 Praha 1 (jednací sál Akademie veřejného investování - AVI).

Workshop pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Územní studie krajiny, pořizované pro správní území obcí s rozšířenou působností, byly doposud převážně realizovány za finanční podpory obou ministerstev.

Účast na workshopu je bezplatná. S ohledem na omezenou kapacitu sálu je však nutná předchozí registrace účastníků ZDE

Stáhněte si...