Národní program Životní prostředí - Výzva č. 14/2016

Výzva č. 14/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Podpora pořizování územních studií krajiny"

Cílem Výzvy je podpora zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování.

V rámci této Výzvy je podporována aktivita 4. 2. D - Podpora pořizování územních studií krajiny. Předmětem podpory je poskytnutí prostředků na kofinancování projektů podpořených ze SC 3.3. Integrovaného regionálního operačního programu. Územní studie krajiny (dále jen „ÚSK“) budou pořízeny v souladu s Metodickým pokynem k vypracování zadání ÚSK, který vydalo MMR a MŽP v únoru 2016 pod názvem „ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY pro správní obvod obce s rozšířenou působností“.

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:
  • obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb.
Stáhněte si...