Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace

Publikováno: 26.09.2018

Informace se týká podané žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15286 a místní komunikace“, v k.ú. Slatina a Podolí u Brna

Stáhněte si...