Informace o stanovisku MŽP k návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Publikováno: 27.08.2018

Informace se týká stanoviska MŽP k návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, uplatněného dopisem č.j. MZP/2018/710/2209 ze dne 13.8.2018

Stáhněte si...