Informace o stanovisku MŽP OVSS VII - Brno k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Informace se týká stanoviska MŽP OVSS VII - Brno k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina vydaného podle § 11 odst. 1, písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, uplatněného dopisem č.j. 4582/ENV/16, dne 8.3.2016.

Stáhněte si...