Informace o stanovisku MŽP k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Informace se týká stanoviska příslušného orgánu ochrany ovzduší MŽP podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.