DRUHÝ CYKLUS SEMINÁŘŮ NA TÉMA „ÚSPORY ENERGIE A UHLÍKOVÁ STOPA“

Cílem seminářů je aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, dále informovat o významně souvisejícím tématu ochrany klimatu a o uhlíkové stopě.

Spotřeba energií a zejména pak úspory energií je velmi akcentované a etablované téma, nejen mezi jednotlivci, kteří se snaží o úspory ve spotřebě energií ve své domácnosti a v běžném životě, ale také mezi institucemi a podniky, které mají zájem o úspory energií svého provozu. Oproti tomu vykazování uhlíkové stopy a její následné snižování se teprve stává ve společnosti diskutovaným tématem. Záměrem plánovaných seminářů je proto ukázat souvislosti a vzájemné propojení obou zmíněných témat (zvyšování energetické úspornosti a snižování emisí skleníkových plynů). Organizátoři seminářů tak reagují na platný dokument Klimaticko-energetický rámec EU do roku 2030. Obě témata, tedy spotřeba energií a ochrana klimatu vyjádřená uhlíkovou stopou, mají stejné určení - je žádoucí snížit stávající rozsah, a to tím, že nalezneme vhodná opatření zajištující jejich snižování.

Seminář pro podnikatelské subjekty: 
Seminář pro veřejnou správu: