Metodika pro určení dynamické skladby vozového parku na komunikacích v ČR

Metodika zpřesňuje dosavadní znalosti o dynamické skladbě vozového parku pro účely hodnocení emisí z dopravy. Jedná se o reprezentativní data pro silnice nižších tříd, tj. komunikace II. a III. tříd a dále o zcela chybějící údaje pro zahraniční automobily.

Zveřejněno: 11. 10. 2017

Stáhněte si...