Oznámení o rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

Publikováno: 28.05.2018

Ministerstvo životního prostředí oznamuje, že dne 25. května 2018 nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, čj. MZP/2018/750/1174, ve věci žádosti Univerzity obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedry molekulární patologie a biologie, se sídlem Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, o udělení povolení k uzavřenému nakládání s geneticky modifikovanými organismy ve III. kategorii rizika.

Stáhněte si...