UNEP v regionech

Činnost UNEP mimo území jeho sídla zajišťuje šest regionálních úřadoven:
  1. Regionální úřad pro Evropu (sídlo – Ženeva, Švýcarsko),
  2. Regionální úřad pro Afriku (sídlo – Nairobi, Keňa),
  3. Regionální úřad pro Severní Ameriku (sídlo – Washington, USA),
  4. Regionální úřad pro Asii a Pacifik (sídlo – Bangkok, Thajsko),
  5. Regionální úřad pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast (sídlo – Panama, Panama City),
  6. Regionální úřad pro Západní Asii (sídlo – Manáma, Bahrajn).

Regionální úřad (RÚ) pro Evropu zajišťuje obecně politický dialog mezi vládami a regionální spolupráci. Jeho úkolem je rovněž přispívat k rozšiřování kapacit v oblasti řízení ochrany životního prostředí na úrovni států, ke zlepšení výměny informací o životním prostředí a šíření všeobecného povědomí o této problematice a promítat globální politiku životního prostředí do regionu. Regionální úřad pro Evropu má vedle ústředí v Ženevě současně zřízeny pracoviště v Almaty pro styk se Střední Asií, v Bruselu pro styk s EU, v Moskvě pro styk s Ruskou federací a ve Vídni pro styk s úřadovnami OSN.

Sídlo ústředí RÚ pro Evropu:

UNEP/Regional Office for Europe
International Environment House
11 - 13 Chemin des Anémones
1219 Châtelaine - Geneva
Switzerland
Phone: +41 22 917 82 79
Fax: +41 22 917 80 24; +41 797 34 20
Email: roe@unep.ch