Informace o mezinárodních aktivitách k Vídeňské úmluvě a Montrealskému protokolu

Informace o mezinárodních aktivitách naleznete na:

Stránky Ozonového sekretariátu
Stránky Mnohostranného fondu pro implementaci Montrealského protokolu
Stránky Sítě států střední a východní Evropy, jejíž činnost ČR podporuje

Informace o stavu ozonu v ČR a aktivitách českých expertů naleznete na:

Solární a ozonová observatoř ČHMÚ v Hradci Králové
Ozonové a UV-B zpravodajství v ČR pro veřejnost
Halonová banka v ČR