Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, Helsinki, Finsko, 1992

Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, Helsinki, Finland, 1992

ilustrační foto

Cílem Úmluvy je předcházet škodlivým účinkům závažných průmyslových havárií přesahujících hranice jednotlivých států na lidské zdraví, životní prostředí a majetek. Důraz je kladen na podporu preventivních opatření zaměřených na hodnocení rizika a předcházení vzniku závažných havárií a v případě, že k nim došlo, na jejich účinnou likvidaci. Příloha I definuje nebezpečné látky pro účely vymezení nebezpečných činností a je čistě technického charakteru.