Aktuality k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství

64. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC)

64. výroční zasedání Mezinárodní velrybářské komise (dále jen „IWC“), zřízené na základě Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, se konalo ve dnech 2. - 6. července 2012 v Panamě v Panamské republice.

Hlavním bodem letošního zasedání IWC bylo schválení kvót pro domorodý lov velryb pro obživu, schválení kvót pro lov velryb pro vědecké účely do roku 2017, projednání společného návrhu Brazílie, Argentiny, Uruguaje a Jihoafrické republiky na vyhlášení chráněné velrybí oblasti v Jižním Atlantiku a v neposlední řadě také otázka dalšího fungování IWC v budoucnosti.

Nejdůležitějším výsledkem zasedání bylo přijetí rozhodnutí o změně kvót pro domorodý lov velryb pro obživu v USA, Ruské federaci, Grónsku, Svatém Vincenci a Grenadinách. Navržené změny kvót byly posouzeny Podvýborem pro domorodý lov jako akceptovatelné z hlediska ochrany velryb a následně schváleny také Vědeckým výborem. Návrhy USA a Ruské federace byly přijaty konsensuálně, zatímco o přijetí návrhů Sv. Vincence a Grenadin bylo rozhodnuto hlasováním. V případě Grónska bylo hlasováním, ve kterém sehrála zásadní úlohu zamítavá pozice EU, rozhodnuto kvóty nenavýšit. Reakcí Dánska, které na koordinacích EU prosazovalo schválení kvót pro Grónsko, byla výhružka vystoupení z Úmluvy.

Zasedání se opětovně zabývalo projednáním návrhu Brazílie a ostatních latinskoamerických států na zřízení rezervace v Jižním Atlantiku, jehož projednání bylo kvůli zásadním sporům s některými tradičními velrybářskými zeměmi odloženo v roce 2011 k projednání na 64. zasedání IWC v roce 2012. Kvůli přetrvávajícímu odporu Sv. Kryštofa a Nevisu, Antiguy Barbudy, ale také Japonska a Norska i na letošním zasedání došlo ke hlasování o návrhu, ve kterém rozhodnutí o vyhlášení rezervace nebylo přijato.

Stejně jako v předchozích třech letech se i letos zasedání zabývalo otázkou budoucnosti IWC. Ani v tomto roce nebylo dosaženo přes rozsáhlou diskuzi, ve které se proti stávajícímu fungování IWC postavila zejména Ruská federace, pokroku. Plenární zasedání IWC přijalo úpravy harmonogramu Úmluvy spočívající ve změně období a kvót pro domorodý lov velryb pro obživu.

Další zasedání IWC se uskuteční v r. 2014.