Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby kapacitní pozemní komunikace pro stavbu II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa

Publikováno: 15.06.2020

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby kapacitní pozemní komunikace vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa". Investorem je Středočeský kraj, zastoupený společností INKOS-OSTRAVA, a.s.

Stáhněte si...