Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemní komunikace

Publikováno: 15.08.2018

Informace se týká závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemní komunikace podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu projektu "Napojení silnice II/413 na silnici I/38“, v k.ú. Dobšice u Znojma a Znojmo-město, investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Stáhněte si...