Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP podle zákona o ochraně ovzduší k územnímu řízení pro stavbu VGP Park Prostějov, jejíž součástí jsou parkoviště s celkovou kapacitou nad 500 parkovacích míst

Publikováno: 08.08.2018

Společnost ASTRIA GROUP a.s. podala žádost o závazné stanovisko MŽP podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, k umístění parkovišť s celkovou kapacitou nad 500 parkovacích míst, která jsou součástí stavby VGP Park Prostějov. Předmětem této stavby je výstavba 3 nových halových objektů v k.ú. Prostějov, kdy předmětná parkoviště budou umístěna v severní a jižní části areálu.

Stáhněte si...