Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště

Publikováno: 31.10.2017

Informace se týká závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v rámci stavby "Mendel Plaza - soubor polyfunkčních objektů“, v k. ú. Staré Brno a Pisárky, obec Brno, investorem Mendel Plaza, a.s.

Stáhněte si...