Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemních komunikací

Publikováno: 09.07.2019

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS VIII - Olomouc vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, k umístění stavby komunikace „I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat“, investor - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stáhněte si...