Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "A. Pöttinger spol. s.r.o., Vodňany - Rozšíření závodu - hala 5 - 6"

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro stavbu "A. Pöttinger spol. s.r.o., Vodňany - Rozšíření závodu - hala 5 - 6" investorovi A. Pöttinger spol. s.r.o., dne 20. 12. 2012.

Stáhněte si...