Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů

Dokument obsahuje základní data týkající se nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory v České republice.
Hlavním zdrojem dat po přijetí nové právní úpravy jsou roční zprávy výrobců, které zasílají výrobci baterií a akumulátorů na MŽP vždy do 31. 3. následujícího kalendářního roku v souladu s § 31f zákona o odpadech. Rok 2010 byl první rokem, kdy byl aplikován nový formát hlášení včetně nového rozlišení baterií a akumulátorů dle příslušných skupin a elektrochemických typů.

Stáhněte si...