Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti zpětného odběru olejů od roku 2002 do roku 2014

Dokument obsahuje základní data týkající se nakládání se zpětně odebranými oleji v České republice od roku 2002 do roku 2014, kdy byla povinnost zpětného odběru pro oleje stanovena. Hlavním zdrojem dat byly roční zprávy povinných osob, které tyto povinné osoby zasílaly na MŽP vždy do 31. 3. následujícího kalendářního roku v souladu s § 38 odst. 10 zákona o odpadech.

Stáhněte si...