Uhelná komise

Vláda dne 30. července 2019 schválila vznik uhelné komise jako svého poradního orgánu na základě společného návrhu Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Komise má devatenáct členů. Předsedy uhelné komise jsou ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jejím hlavním úkolem bude zhodnocení budoucí potřeby hnědého uhlí a analýza možností odklonu od využívání hnědého uhlí, včetně analýzy vyvolaných dopadů ekonomických, technických, sociálních a na životní prostředí.