Seminář OPŽP: Jak na ex-post monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů – Brno

Kdy: 23. ledna 2020
Kde: Hotel Barceló Brno Palace, Šilingrovo náměstí 2, Brno

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR Vás zvou na semináře Operačního programu Životní prostředí OPŽP: Jak na ex-post monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů.

Účastníci se seznámí s povinnostmi příjemce dotace ve vztahu k naplnění podmínek cenotvorby, tj. nastavení odpovídající ceny pro vodné a stočné, dále s metodikou kontroly, postupem při vyplnění monitorovací zprávy a monitorovacího nástroje a kontrolou příslušných podkladů. Náplň semináře se týká projektů podpořených v programovém období 2007–2013 i 2014–2020.

Vstup na seminář pro přihlášené zdarma
. Registrace a dotazy na e-mailové adrese: seminare@sfzp.cz.

Více informací a pozvánka zde.

Další termíny:

16. ledna 2020 / Praha / Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
30. ledna 2020 / Praha / Hotel Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 4