Formulář plánu pro monitorování údajů o tunokilometrech

Předepsaná šablona formuláře plánu (formát xls.) pro monitorování údajů o tunokilometrech splňující požadavky nařízení Komise č. 601/2012/EU. Údaje o tunokilometrech provozovatel letadla monitoruje a vykazuje pouze pro účely podání žádosti o přidělení bezplatných emisních povolenek ze zvláštní rezervy nebo pro přidělení bezplatných emisních povolenek pro obchodovací období. Vyplněný formulář plánu pro monitorování musí být předložen ke schválení Ministerstvu životního prostředí.

Stáhněte si...