Turecko má zájem o zkušenosti ČR s čerpáním EU fondů na ochranu životního prostředí

3. října 2017 navštívila Ministerstvo životního prostředí delegace Ministerstva pro evropské záležitosti Turecké republiky, která byla vedena Ahmetem Yücelem, zástupcem náměstka ministra pro evropské záležitosti. Turecká strana projevila zájem o české zkušenosti s využíváním Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) v oblasti ochrany životního prostředí. Česká strana turecké delegaci poskytla množství poznatků a vlastních zkušeností, které turecká strana velmi ocenila. Návštěva proběhla v rámci předvstupní pomoci EU, konkrétně nástroje IPA II.