Výkaz údajů o tunokilometrech

Formulář výkazu údajů o tunokilometrech (formát xls.), který splňuje požadavky nařízení Komise č. 601/2012/EU. Ověřený výkaz údajů o tunokilometrech nezávislou akreditovanou osobou se předkládá Ministerstvu životního prostředí:

  • a) do 15. března roku následujícího pro roce referenčním - pro účely podání žádosti o přidělení bezplatných emisních povolenek pro obchodovací období nebo
  • b) do 30. června 2015 – pro účely podání žádosti o přidělení bezplatných emisních povolenek ze zvláštní rezervy.
Stáhněte si...