Tlející dřevo v lesích - vliv na biodiverzitu

Analýza postupů ponechávání dřeva k zetlení z hlediska vlivu na biologickou rozmanitost.