Termíny zkoušek pro žadatele o autorizace podle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

V souladu s § 33 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, se pro žadatele o autorizaci k činnostem uvedeným v § 32 odst. 1 cit. zákona zveřejňují termíny zkoušek před autorizační komisí.

Stáhněte si...