Závěr zjišťovacího řízení OVSS IV - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Výstavba kalového hospodářství Teplárny Komořany

Publikováno: 11.11.2020

Rozhodnutí MŽP, OVSS IV – č.j.: MZP/2020/530/1720 ze dne 9. 11. 2020, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „Výstavba kalového hospodářství pro příjem a distribuci odvodněných čistírenských kalů pro jejich energetické využití ve stávajících kotlích K9 a K10 Teplárny Komořany“, o němž bylo rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...