Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "Posílení tepelného výkonu Teplárny v Plané nad Lužnicí – II. Etapa"

Publikováno: 04.06.2019

Rozhodnutí MŽP č.j. MZP/2019/510/749 ze dne 04.06.2019, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru "Posílení tepelného výkonu Teplárny v Plané nad Lužnicí – II. Etapa", o kterém bylo tímto rozhodnutím stanoveno, že nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Stáhněte si...