Sdělení Evropské komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu (2018/C 124/01). Jeho účelem je poskytnout technické pokyny k některým aspektům směrnice 2008/98/ES o odpadech a rozhodnutí Komise 2000/532/ES o seznamu odpadů ve znění revidovaném v letech 2014 a 2017.

Stáhněte si...