Představení Technických podmínek Ministerstva dopravy TP179 – Navrhování komunikací pro cyklisty

Přednáška je určena zejména pro všechny aktéry, kteří se (spolu)podílejí na utváření veřejných prostranství a dopravních řešení, případně se věnují urbanismu a územnímu plánování. Vítáni jsou především zástupci státní správy (odbory dopravy, stavební atd.), projekčních firem a odborné veřejnosti, ale i samosprávy či zainteresované veřejnosti. Nové TP179 vstoupily v platnost v červnu 2017 a jsou "tématickým plug-inem" v systému technické literatury.

Kdy:

19.6. 2018 od 9:00 do 11:30 (8:30 až 9:00 prezence)

Kde: Skautský Institut Praha, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město

Lektor: Ing. arch. Tomáš Cach
Připravuje a podílí se na přípravě dopravních a urbanistických projektů, tematických metodických a osvětových materiálů, workshopů a konferencí, příležitostně přispívá do odborné literatury. Vytvořil například metodické pomůcky pro vyznačování pohybu cyklistů v hlavním dopravním prostoru nebo osvětovou výstavu a brožuru Praha cyklistická. V letech 2013 – 2015 působil především v Kanceláři veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, je například spoluautorem Manuálu tvorby veřejných prostranství.

Seminář pořádá Auto*Mat a je zdarma.

Svou účast prosím potvrzujte na email petra.melingerova@auto-mat.cz

Stáhněte si...